• Kiểm phẩm
  • 28/08/2017
  • Kiểm phẩm (Làng nghề Định An, huyện Lấp Vò).
  • Cò ốc
  • 23/05/2017
  • Cò ốc hiện đang về sinh sống rất nhiều tại rừng tràm Gáo Giồng. Loài có này ăn các loài ốc, nên chúng đã góp phần tiêu diệt ốc bươu vàng hại mùa màng của bà con nông dân trong vùng.
  • Cầu Cao Lãnh
  • 18/05/2017
  • Công trình cầu Cao Lãnh đang được thi công, để khánh thành vào cuối năm nay theo kế hoạch.
Xem tin đã đăng theo ngày: