Cần đảm bảo thông tin của tổ chức, cá nhân được sử dụng đúng mục đích

Cập nhật ngày: 22/05/2020 05:38:25

ĐTO - Thời gian qua, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị vẫn còn một số đơn vị chưa có ý thức đầy đủ trong việc quản lý thông tin cá nhân và dữ liệu phản ánh, kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có chỉ đạo phòng ngừa việc sử dụng thông tin cá nhân của người phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 không đúng mục đích. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức về việc quản lý thông tin cá nhân của người phản ánh, kiến nghị và dữ liệu phản ánh, kiến nghị; khi tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị ở cấp độ 2 và cấp độ 3, phải đảm bảo thông tin của các tổ chức, cá nhân được sử dụng đúng mục đích. Trường hợp giao các bộ phận, công chức, viên chức chuyên môn thực hiện phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lọt, lộ thông tin hoặc sử dụng thông tin, dữ liệu phản ánh, kiến nghị vì động cơ xấu.

Đơn vị cho thuê và khai thác hạ tầng Tổng đài 1022 (VNPT Đồng Tháp) có biện pháp đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật nhằm bảo mật, bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu dịch vụ công và thông tin cá nhân của người phản ánh, kiến nghị.

T.T

Gửi bình luận của bạn