Chấn chỉnh thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân

Cập nhật ngày: 11/03/2020 06:10:47

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã có chỉ đạo các sở, ngành; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; UBND cấp huyện; các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, trong tháng 2/2020, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 191 ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong số 76 phản ánh, kiến nghị và hỏi đáp liên quan đến TTHC, có 8 phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức của các địa phương: Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười và 2 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương yêu cầu UBND các địa phương trên phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan gây bức xúc cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh quy trình kiểm soát TTHC ở Bộ phận Một cửa và phòng, ban chuyên môn trong quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là đối với lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, thực hiện gửi thư xin lỗi trong trường hợp trễ hạn, quá hạn và thực hiện nghiêm quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. Đồng thời có giải pháp chấn chỉnh giờ giấc làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, đi lại nhiều lần khi thực hiện TTHC.

T.T

Gửi bình luận của bạn