Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 12/04/2020 06:00:57

ĐTO - Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2020 tại các huyện: Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác CCHC.


Nâng cao thái độ, trách nhiệm phục vụ của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa

Theo đó, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung thực hiện tốt các nội dung về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa; thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; cập nhật kịp thời và đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử cũng như bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại cơ quan, địa phương. Đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND cấp huyện kịp thời thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường những vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ TTHC, cũng như thái độ và trách nhiệm làm việc của viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, tăng cường các hình thức, kênh tuyên truyền về thực hiện TTHC qua đường bưu chính công ích, mô hình Hẹn giờ hướng dẫn thực hiện TTHC tại nhà người dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đặc biệt, chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo một số sở. Trong đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai; tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ TTHC quá hạn, phức tạp ở các địa phương để kịp thời chỉ đạo, khắc phục, chấn chỉnh tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài. Đồng thời nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc giải quyết hồ sơ quá hạn, làm người dân phải đi lại nhiều lần; thay đổi hoặc luân chuyển lãnh đạo và viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện có biểu hiện tiêu cực hoặc có dư luận không tốt tại địa phương.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tập trung khắc phục các lỗi phát sinh trên phần mềm một cửa điện tử; hỗ trợ các đơn vị xử lý nhanh chóng các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện, nâng cao các chức năng theo dõi, thống kê kết quả nhận, trả hồ sơ TTHC qua đường bưu chính công ích; kiểm tra, đốn đốc các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng quy trình của các phần mềm; tham mưu UBND tỉnh phê bình các đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn