Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 27/02/2020 06:24:45

ĐTO - Công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tạo dựng lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của bộ máy công quyền. Đây cũng là chìa khóa quan trọng để xây dựng hình ảnh địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển.


Đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức

Năm 2019, theo bộ Chỉ số đánh giá CCHC mới, việc phân loại nhóm tiêu chí đánh giá vẫn giống như bộ Chỉ số cũ, tuy nhiên, cơ cấu điểm của 2 nhóm này có sự thay đổi. Điểm tối đa của nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC là 66,5/100 điểm, nhóm tiêu chí đánh giá tác động CCHC là 33,5/100 điểm. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 có sự kết hợp đánh giá sự hài lòng của người dân, giúp cho việc đánh giá có tính tổng hợp và toàn diện hơn.

Hệ thống tiêu chí mới có yêu cầu đánh giá chặt chẽ, sát thực tiễn hơn và sự kỳ vọng của cá nhân, tổ chức chịu sự tác động của các chính sách cải cách cũng ngày càng cao hơn. Điều này đòi hỏi các cơ quan hành chính phải nỗ lực hơn nữa trong tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, đồng thời tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các kết quả CCHC để nâng cao nhận thức cũng như tăng cường sự ủng hộ của các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019, Sở Y tế đã vượt lên vị trí dẫn đầu với điểm đạt được là 88,39/100 (năm 2018 xếp hạng nhì), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ vươn lên 9 hạng để đứng thứ 2 và thứ 3. Tuy chưa được xếp thứ hạng cao nhưng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xuất sắc khi vươn lên 11 bậc, từ vị trí thứ 16 vào năm 2018 lên vị trí thứ 5 vào năm 2019. Trong tổng số 17 sở, ngành tỉnh, có 8 đơn vị có chỉ số tăng so với năm 2018; có 10 sở, ngành đạt mức tốt (từ 80% trở lên). Qua kết quả trên cho thấy, các sở, ngành đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị, ngành.

Còn trong khối UBND cấp huyện, kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 có nhiều thay đổi so với năm 2018. Huyện Hồng Ngự vượt lên vị trí đầu bảng xếp hạng (đạt 90,11/100), huyện Châu Thành cũng xuất sắc vượt lên 7 hạng để xếp ở vị trí thứ 2 (đạt 82,66/100). 2 huyện Tam Nông, Lấp Vò cũng có sự tiến bộ vượt bậc, từ nhóm các huyện đứng cuối năm 2018 đã vươn lên các vị trí đầu bảng xếp hạng vào năm 2019. Qua kết quả xếp hạng cho thấy, có 2/12 địa phương đạt mức tốt (từ 80% trở lên), so với năm 2018, có 1 đơn vị đạt trên 90% và không có địa phương nào đạt dưới 70%; có 50% số huyện, thị xã, thành phố có chỉ số tăng so với năm 2018, trong đó tăng nhiều nhất là huyện Châu Thành với 8,45% và 5 địa phương có chỉ số tăng từ 0,48 - 2,63%, nhưng cũng có 6 địa phương có chỉ số giảm.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 đã phản ánh tương đối tình hình thực tiễn triển khai CCHC tại các cơ quan, địa phương. Các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm do cơ quan, địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, tài liệu kiểm chứng chưa đúng, đủ theo yêu cầu của tiêu chí. Các cơ quan, địa phương bị mất điểm nhiều ở lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính. Qua đó, các cơ quan, địa phương có thể nhìn lại những việc đã làm tốt cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục dựa trên điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

Qua kết quả CCHC năm 2019, Sở Nội vụ kiến nghị các cơ quan, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, quan tâm chỉ đạo việc thực hiện CCHC, đánh giá kết quả thực hiện CCHC. Từng cơ quan, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm một cách khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá; tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức khác nhau, có thêm nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu, trong năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký những công trình, việc làm cụ thể để cải tiến, đổi mới hiệu quả nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trước hết, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc phối hợp xử lý thông tin qua Tổng đài 1022; đẩy mạnh rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để kiến nghị bãi bỏ, giảm thời gian giải quyết, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích, thực hiện mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, trên tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”, từng cán bộ, công chức, viên chức dù ở vị trí nào cũng đều phải gương mẫu, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện phải kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hẹn và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu. Nếu phát hiện cán bộ có biểu hiện trên thì người đứng đầu phải có biện pháp xử lý kịp thời. Kết quả CCHC hàng năm sẽ là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn