Đẩy mạnh tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 06/03/2020 11:20:36

ĐTO - Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết về hoạt động của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp (Tổng đài 1022), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Tổng đài 1022.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và lợi ích mang lại của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp bằng các hình thức phù hợp như: đặt Banner về Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương liên kết với địa chỉ: 1022.dongthap.gov.vn; thông tin trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác và các biện pháp thích hợp khác.

UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, các Tổ hòa giải ở cơ sở, các buổi họp dân định kỳ tại cộng đồng dân cư; phát video clip tuyên truyền về Tổng đài 1022 tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài 1022, thường xuyên phát video clip về Tổng đài 1022 trên các màn hình lớn tại các nơi tập trung đông dân cư, nơi vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. VNPT Đồng Tháp phối hợp thông tin, tuyên truyền qua các hình thức phát hành tờ rơi, quảng bá trên fanpage, qua tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn