Sở Y tế - Lá cờ đầu trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 30/04/2020 06:02:07

ĐTO - Cùng với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh, Sở Y tế xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động chuyên môn. Bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả tập thể, Sở Y tế đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, vươn lên thành “lá cờ đầu” về thực hiện CCHC trong khối các sở, ngành tỉnh năm 2019.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trao Cờ thi đua cho Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lâm Thái Thuận (bên trái)

Với quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Y tế rất quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC; xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC trong toàn ngành y tế; tổ chức ký Bản cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác CCHC; Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngành y tế.

Đồng thời, Sở Y tế ban hành nhiều kế hoạch như: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC ngành y tế; Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của ngành y tế; Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư – sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) trong ngành y tế...

Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế tổ chức 2 đợt kiểm tra công tác CCHC của những đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, Sở đều thông báo về kết quả kiểm tra tại các đơn vị và có yêu cầu đơn vị nhanh chóng thực hiện các nội dung được kiến nghị. Ngoài ra, Sở yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tài liệu kiểm chứng cung cấp cho Đoàn đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh vào cuối năm. Đây là cơ sở quan trọng để công tác CCHC của đơn vị được chấm điểm đúng những công việc đơn vị đã thực hiện đạt.

Với phương châm “Kịp thời, chính xác, đúng pháp luật” trong giải quyết TTHC, Ban Giám đốc Sở Y tế rất quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách TTHC, trong đó lấy yếu tố con người và ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm. Trong quá trình triển khai, thực hiện, lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tìm hướng giải quyết, không để tồn đọng hồ sơ TTHC, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Y tế bố trí 2 công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức làm việc tại đây đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn niềm nở tiếp đón, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa, không gây phiền hà, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, TTHC; tiếp nhận đầy đủ, đúng quy định về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC. Trong năm 2019, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến) là 1.826, hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Y tế được thực hiện tại địa chỉ https://dịchvucong.dongthap.gov.vn và địa chỉ http://dmec.moh.gov.vn; tổng số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 37/119 TTHC. Trong năm 2019, có 784 hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1 hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực y tế. Để có được số hồ sơ trực tuyến khá cao như trên là do lãnh đạo Sở luôn sâu sát trong công tác triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số CCHC ngành y tế; tổ chức ký cam kết với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đảm bảo yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 và dịch vụ BCCI khi thực hiện TTHC.

Sở Y tế thực hiện công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện tích hợp vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành để thực hiện ký số phục vụ trao đổi liên thông văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng... Qua đó, số lượng TTHC được cung ứng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều.

Từ những quan tâm thực hiện công tác cải cách TTHC, mà chỉ số thành phần cải cách TTHC của Sở Y tế qua 2 năm gần đây đạt kết quả tốt. Cụ thể, năm 2018 đạt 93,10%, năm 2019 đạt 95,76% (tăng 2,66%). Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính cũng được Sở Y tế cải thiện, trong năm 2019 đạt gần 80% (tăng hơn 6% so năm 2018)... Từ những kết quả trên, Sở Y tế đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của đơn vị khi 2 năm liền đứng thứ hạng cao: nhất, nhì bảng xếp hạng (năm 2018 đứng vị trí thứ 2). Kết quả này là niềm động viên, khích lệ tiếp thêm sức mạnh để ngành y tế không ngừng cố gắng, nỗ lực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành CCHC, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở quyết tâm đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh... là những nhiệm vụ trọng tâm ngành y tế đã và đang thực hiện. Sở luôn tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về việc nâng cao chất lượng CCHC trong phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở để xác định giải pháp phục vụ. Từ đó kịp thời tìm và tháo gỡ các “nút thắt” trong quá trình vận hành. Đồng thời, Sở tăng cường, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và khám chữa bệnh. Sở cũng tập trung cải cách tổ chức cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp trong công tác điều hành, quản lý.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tăng cường tuyên truyền việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC đến người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cá nhân, tổ chức có liên quan khi có yêu cầu giải quyết TTHC lựa chọn thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà; gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ BCCI; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, giải quyết TTHC...

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn