Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 20/01/2020 13:52:25

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Đồng Tháp trong năm 2019 được thực hiện hiệu quả, tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng và đã triển khai tích cực, đồng bộ tất cả các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo UBND tỉnh giao, đồng thời cải tiến mạnh mẽ lề lối làm việc để đáp ứng đến mức cao nhất yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.


Người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh

Cụ thể, để thực hiện cải cách thể chế, UBND tỉnh và Văn phòng ban hành 18.384 văn bản, trong đó UBND ban hành 8.101 văn bản (có 37 văn bản quy phạm pháp luật). Văn phòng ban hành 10.283 văn bản, tiếp nhận và tham mưu UBND tỉnh xử lý 22.793 văn bản đến, ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp và triển khai giai đoạn 3 Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở rộng các lĩnh vực giao Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục 49 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và Danh mục 37 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương đơn giản hóa 421/1.801 thủ tục qua rà soát, đạt hơn 23% trên tổng số TTHC rà soát, dự kiến tổng chi phí tiết kiệm sau khi rà soát là gần 53 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức trong thực hiện các TTHC; triển khai thực hiện hiệu quả Mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà. Năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 58.000 hồ sơ, tăng hơn 12.400 hồ sơ (tăng hơn 28%) so với năm 2018, hầu hết hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn. Trung tâm cũng đã xây dựng 18 video clip hướng dẫn thực hiện TTHC.

Trung tâm đã tiến hành rà soát, cập nhật và công bố 1.579 TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt gần 81% so với yêu cầu, kết nối tích hợp Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tiếp nhận và giải quyết một số TTHC lĩnh vực công thương, giao thông vận tải bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trung tâm tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 14/18 đơn vị cấp tỉnh, 12/12 đơn vị cấp huyện và 73/144 đơn vị cấp xã; qua đó kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khắc phục những hạn chế, sai sót được phát hiện. Trung tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; một cửa, một cửa liên thông tại 12/12 đơn vị cấp huyện, 18/18 đơn vị cấp tỉnh cho các đối tượng là đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC và công chức có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Qua hiệu quả hoạt động của Trung tâm, trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp trên 35 đoàn công tác của các tỉnh, học viện, trường chính trị... đến tham quan, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm công tác CCHC, mô hình hoạt động của Trung tâm và Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, Cơ chế một cửa liên thông thuộc trách nhiệm của Văn phòng được duy trì, theo dõi qua phần mềm một cửa tại Văn phòng đối với các hồ sơ TTHC do các sở, ngành tỉnh trình. Để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành 6 Quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: tư pháp, nội vụ, y tế, công thương, công an, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, kế hoạch và đầu tư, văn hóa - thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm việc hiện đại hóa hành chính, sử dụng hiệu quả các tính năng phần mềm quản lý văn bản và điều hành e-Office, 100% văn bản (có ký số) được trao đổi điện tử giữa Văn phòng đến các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. 100% văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Trang Công báo tỉnh và Trang Văn bản chỉ đạo điều hành, lịch làm việc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời tiếp tục triển khai phần mềm Lịch công tác đồng bộ với Lịch công tác tại các cơ quan, địa phương có sử dụng phần mềm. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, văn bản, tài liệu...


Người dân yêu cầu trả kết quả thủ tục hành chính cấp lý lịch tư pháp tại nhà

Ông Nguyễn Văn Phú – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, trong năm 2020, Văn phòng tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa TTHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC, tháo gỡ khó khăn trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện các TTHC liên thông, rút ngắn trình tự, thời hạn thực hiện TTHC; đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm Tổng đài thông tin dịch vụ công (1022), qua đó thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, nhất là tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công. Ngoài ra, Văn phòng tích hợp các phần mềm xử lý công việc, hội họp trên hệ thống mạng, giảm giấy tờ.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn