Thẩm tra các văn kiện trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 07/11/2019 15:10:09

ĐTO - Ngày 6/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sắp tới.


Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra kết quả thực hiện phát triển văn hóa - xã hội năm 2019

Tại cuộc họp, đại biểu đã góp ý kiến đối với tờ trình số 111 ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập các ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ban Pháp chế đề nghị đặt lại tên nghị quyết thành “Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên một số ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” cho phù hợp với thực tế, đề nghị bổ sung vị trí địa lý và diện tích của các ấp mới sau khi sáp nhập để thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước.

Thảo luận về tờ trình số 110 ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính, phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp, biên chế hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong các cơ quan, đơn vị và địa phương năm 2020, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất theo dự thảo. Trường hợp sau khi nghị quyết được ban hành mà Bộ Nội vụ phân bổ biên chế năm 2020 cho tỉnh thấp hơn số lượng biên chế đã giao, đề nghị UBND tỉnh kịp thời trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung nghị quyết này cho phù hợp.

Ban Pháp chế cũng thẩm tra dự thảo các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; công tác phòng, chống tội phạm; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, Ban Pháp chế đề nghị cần phân tích làm rõ thêm nguyên nhân hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế.

Trước đó, ngày 5/11, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình có nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực của Ban.

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2019. Theo đó, có 3/8 chỉ tiêu vượt, 5/8 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Lĩnh vực y tế từng bước được nâng cao; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định; trang thiết bị, kỹ thuật mới được triển khai ở các bệnh viện; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt kế hoạch được giao. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực; chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt nhiều kết quả tích cực; công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, kết quả thẩm tra chỉ ra một số hạn chế như: các cơ sở vật chất của giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quản lý dạy thêm, học thêm chưa bảo đảm chặt chẽ, các khoản thu không đúng quy định vẫn còn xảy ra. Công tác dự phòng dịch bệnh chưa đảm bảo; việc giải quyết vấn đề thiếu hụt đội ngũ bác sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Đối với lĩnh vực du lịch, chưa có nhiều sản phẩm du lịch phong phú; quy mô hoạt động nhỏ, sức cạnh tranh và năng lực đầu tư còn hạn chế; sản phẩm nông nghiệp phục vụ khách du lịch chưa nhiều và chưa đa dạng, phong phú về chủng loại.

Qua đó, Ban Văn hóa - Xã hội kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung như: khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên; thực hiện việc tinh giản biên chế phù hợp và theo đúng lộ trình; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng dạy học. Về lĩnh vực y tế, ưu tiên đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng; tập trung công tác đào tạo để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn lực y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ chuyên sâu; quản lý chặt chẽ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và các phòng mạch tư...

KN - DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn