TP.Cao Lãnh chung tay hỗ trợ người nghèo

Cập nhật ngày: 14/09/2018 15:08:38

ĐTO - TP.Cao Lãnh đã tích cực phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Phong trào chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, kêu gọi và tổ chức vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, các tập thể và cá nhân có lịng hảo tm chung tay ủng hộ người nghèo, từ đó góp phần thiết thực giúp cho các hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố đ vận động được trên 25,2 tỷ đồng, phân bổ cho các x, phường hỗ trợ trực tiếp cho 51.518 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em nghèo, người già cô đơn, hộ gia đình cĩ hồn cảnh khĩ khăn trong những dịp lễ, Tết, lúc khó khăn đột xuất khi ốm đau...

Tạo điều kiện giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay được 539 hộ nghèo, với số tiền trên 19 tỷ đồng; hộ cận nghèo là 631 hộ vay với số tiền trên 15,5 tỷ đồng; cho 706 lượt sinh viên vay với số tiền trên 19 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện là 361 tỷ đồng.

Thành phố tập trung công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, hàng năm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho x, phường khảo sát đối tượng có nhu cầu học nghề phù hợp với sức khỏe, khả năng và đặc điểm của từng địa phương để phối hợp mở lớp. Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức mở được 45 lớp, với 1.347 học viên, qua đó tạo công ăn, việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo của địa phương.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đã xem xté, phê duyệt các dự án với số tiền trn 14 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 552 lao động; xét cho vay nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 198 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 15 tỷ đồng; duy trì dự án và nhân rộng mô hình giảm ngho bền vững xã Hòa An chuyển sang xã Tân Thuận Tây thực hiện giai đoạn năm 2017 - 2019 với số tiền 200 triệu đồng, góp phần giúp cho người nghèo có vốn làm ăn, tạo được công ăn việc làm và thoát nghèo bền vững.

Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thnh phố đến xã, phường đều quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, trong đó thực hiện tốt việc vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở với 365 căn, trên 14 tỷ đồng. Thành phố có 15 Trung tâm Học tập cộng đồng ở các xã, phường; đã phủ sóng hệ thống mạng internet; loa truyền thanh đã được quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa.

Bên cạnh đó, thành phố được Bưu điện tỉnh hỗ trợ 3.474 bộ đầu thu truyền hình số mặt đất, bình quân khoảng 350 ngàn đồng/bộ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo truy cập, cập nhật thông tin về thị trường lao động - việc làm, các mô hình lm ăn có hiệu quả, tìm hiểu cc chính sách ưu đi của Đảng và Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội để hộ nghèo nắm và đăng ký thực hiện.

Đầu năm 2016, TP.Cao Lãnh có 2.099 hộ nghèo, chiếm 4,88% v 1.472 hộ cận nghèo, chiếm 3,42%. Đến đầu năm 2017, giảm xuống còn 1.365 hộ nghèo, chiếm 3,167%, hộ cận nghèo là 1.518 hộ, chiếm 3,522%. Đầu năm 2018, dự kiến giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,5%, thực hiện đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm cịn dưới 2% (đạt so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 và đạt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra). Thành phố không cịn hộ chính sch ngho, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm ở mức thấp, chủ yếu là những hộ bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo và mạnh thường quân trong và ngoài thành phố tích cực tham gia, mang lại những hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, hộ nghèo đông con, gia đình có người già yếu bệnh tật, không có đất sản xuất, người già cô đơn... chiếm trên 1% trong tổng số hộ nghèo trên địa bàn.

Một số lao động không có việc làm nhưng được vận động học nghề, đi lao động trong và ngoài tỉnh hoặc đi lao động có thời hạn ở nước ngoài thì chưa mạnh dạn đăng ký tham gia... Hộ nghèo còn thể hiện tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng, có nơi hộ nghèo không muốn tự vươn lên để thoát nghèo.

TN

Gửi bình luận của bạn