Lấy ý kiến đóng góp nội dung kỳ họp lần thứ 5 của Quốc hội

Cập nhật ngày: 15/05/2018 16:52:09

Chiều 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành tỉnh. Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, kỳ họp lần này diễn ra trong 25 ngày, từ ngày 21/5 - 15/6. Về công tác lập pháp, ĐBQH xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật. ĐBQH sẽ xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, về giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Trong đó, ĐBQH xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến xung quanh các dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp tới; các vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành… Ý kiến đóng góp của các đại biểu được Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận để có ý kiến đến các bộ, ngành trung ương.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn