• Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018
  • 22/05/2018
  • ĐTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Xem tin đã đăng theo ngày: