• Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  • 02/01/2019
  • ĐTO - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đến nay, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của huyện Lấp Vò cơ bản đáp ứng yêu cầu 1 máy vi tính kết nối mạng/1 cán bộ, công chức (CB,CC), viên chức; trên 91,2% CB,CC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong công việc; 100% CB,CC biết sử dụng máy vi tính trong công việc.
  • Google+ đóng cửa sớm hơn dự kiến
  • 13/12/2018
  • Google thông báo sẽ đóng cửa dịch vụ mạng xã hội Google+ vào tháng 4/2019, sớm hơn dự kiến 4 tháng, do phát hiện một lỗ hổng phần mềm mới.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo để giảm họp
  • 22/11/2018
  • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về quy định chế độ họp và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.
Xem tin đã đăng theo ngày: