Số: 206/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 10/12/2018 11:30:47

* Đấu giá dịch vụ giữ xe tại Khu di tích Xẻo Quít.

 Thời hạn ký hợp đồng là 3 năm: năm thứ nhất thực hiện theo giá trúng đấu giá, mỗi năm tiếp theo tăng 10% so với giá trúng đấu của năm trước. Người trúng đấu giá thực hiện theo Quy định Điều kiện kinh doanh cho cá nhân, tổ chức sau khi trúng giá dịch vụ giữ xe tại Khu Di tích Xẻo Quít số: 06/QĐ-TTPTDL ngày 29/11/2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

* Bãi giữ xe mô tô và ô tô: Giá khởi điểm: 90.000.000đ/1 năm.

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 10/12/2018 đến 15 giờ ngày 20/12/2018.

- Nhận hồ sơ: Ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 24/12/2018. Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp.

- Tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 25/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn