Số: 23 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 2 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 15/02/2019 14:49:47

Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Giồng Găng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng năm 2019. Giá khởi điểm: 150.000.000đ/năm.

Thời gian khai thác từ ngày 1/3/2019 đến ngày 31/12/2019.

Thời gian thông báo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/2/2019 đến 16 giờ ngày 25/2/2019.  Nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào các ngày 25, 26 và đến 16 giờ ngày 27/2/2019 tại UBND xã Tân Phước.

Tiền mua hồ sơ: 200.000đ; tiền đặt trước 20%: 30.000.000đ.  

Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 28/2/2019 tại UBND xã Tân Phước.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: (0277) 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Tân Phước, Điện thoại: 0277 3525.043.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn