Số: 168/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/10/2019 09:04:17

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền khai thác thu dịch vụ Đò, chợ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Phước, huyện Tân Hồng.

* Danh mục 03 cơ sở đò.

- Đò Giồng Găng – Kho Lúa. Giá khởi điểm: 20.000.000đ/.

- Đò Tân Thành B – Tân Phước. Giá khởi điểm: 165.000.000đ/năm.

- Đò Giồng Nhỏ - Gò Gòn. Giá khởi điểm: 75.000.000đ/năm.

* Danh mục hoa chi diện tích bán hàng chợ 02 cơ sở:

- Chợ Giồng Găng. Giá khởi điểm: 150.000.000đ/năm.

- Chợ Tân Phước. Giá khởi điểm: 200.000.000đ/năm.

* Thời gian khai thác: 01 (một năm), kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

* Người trúng đấu giá: phải Nộp 50% số tiền trúng đấu khai thác thu dịch vụ đò, chợ ngay trong ngày ký Biên bản trúng đấu, số tiền 50% còn lại phải nộp tiếp trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá thành.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/10/2019 đến 15 giờ ngày 28/10/2019. Nhận tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm của tài sản vào các ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/10/2019 tại UBND xã Tân Phước.

+ Tiền mua hồ sơ: - Đò Giồng Găng – Kho Lúa: 50.000đ/hồ sơ;

- Đò Giồng Nhỏ - Gò Gòn: 150.000đ/hồ sơ.

- Đò Tân Thành B -Tân Phước: 200.000đ/hồ sơ.

- Chợ: Chợ Giồng Găng, Chợ Tân Phước: 200.000đ/hồ sơ.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 31/10/2019 tại UBND xã Tân Phước.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3852 059 hoặc Ủy ban nhân dân xã Tân Phước, Điện thoại: 0277 3525.043 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn