Số: 227/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/12/2019 10:54:10

* Quyền khai thác sử dụng Đò, Chợ và các dịch vụ khác năm 2020 trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020) như sau:

1. Dịch vụ sử dụng đò.

- Bến đò Mười Xình - Long Thái. Giá khởi điểm: 17.000.000đ.

2. Hoa chi chợ và các dịch vụ sự nghiệp khác.

- Nhà vệ sinh chợ thực phẩm. Giá khởi điểm: 58.000.000đ.

- Hoa chi chợ Mương Lớn. Giá khởi điểm: 30.000.000đ.

- Căn tin và nhà vệ sinh bến xe tạm. Giá khởi điểm: 20.000.000đ.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/12/2019 đến 15 giờ ngày 17/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 17, 18 và đến 15 giờ ngày 19/12/2019).

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 20/12/2019, tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn