Số: 245/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 26/12/2019 11:11:50

1. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin tại Trường Tiểu học Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày ký hợp đồng). Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm.

2. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, Quầy VP phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 04 năm, kể từ ngày ký hợp đồng). Giá khởi điểm: 200.000.000đ/năm.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 25/12/2019 đến 15 giờ ngày 09/01/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 09/01/2020, 10/01/2020 và đến 15 giờ ngày 13/01/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ (Trường TH Tân Phú Đông); 200.000đ/hồ sơ (Trường TH Kim Đồng)

- Tổ chức cuộc đấu giá: + 09 giờ ngày 14/01/2020, tại Trường Tiểu học Tân Phú Đông.

 + 14 giờ ngày 14/01/2020, tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại nơi có tài sản đấu giá

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường Tiểu học Tân Phú Đông. Điện thoại: 0277 3862 220; Trường Tiểu học Kim Đồng. Điện thoại: 0277 3861 341 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

Gửi bình luận của bạn