Số: 244/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 26/12/2019 11:12:38

* Bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Đường cát trắng (4.680kg)

 Giá khởi điểm: 56.160.000đ. Bán không xuất Hóa đơn.

- Thông báo, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản: Từ ngày 25/12/2019 đến 15 giờ ngày 10/01/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 10, 13 và đến 15 giờ ngày 14/01/2020.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/01/2020 tại Phòng Tài chính- Kế hoạch, thị xã Hồng Ngự.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch, thị xã Hồng Ngự, Điện thoại: (0277) 3560710; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp: (0277).3854517 (trong giờ hành chánh).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; stp.dongthap.gov.vn / Trang chủ/ Thông báo bán đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn