Số: 22/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 21/02/2020 16:18:30

Tài sản phá sản của Công ty TNHH Bando Alpha Việt Đức:

* Quyền sở hữu công trình Xưởng may (diện tích xây dựng 2.160m2, diện tích sàn hoặc công suất 2.475m2, thời hạn sở hữu 01/9/2029) trên  thửa  đất thuê  số 351, tờ bản đồ số 11, diện tích 3.277m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Bất  động sản Nguyễn Hùng. Tọa lạc phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp + Máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ. (Theo biên bản kiểm kê tài sản ngày 09/12/2017 và 01/10/2018 + Chứng thư thẩm định giá).

Bên trúng đấu giá chịu toàn bộ các khoản thuế, phí và chi phí khi làm thủ tục sang tên; được tiếp tục ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Bất động sản Nguyễn Hùng, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Bando Alpha Việt Đức (đối với Hợp đồng thuê đất giữa Công ty TNHH MTV Bất động sản Nguyễn Hùng với Công ty TNHH Bando Alpha Việt Đức) kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản. Tổng giá khởi điểm: 6.001.182.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 19/02/2020 đến 15 giờ ngày 06/3/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 06, 09 và đến 15 giờ ngày 10/3/2020.

- Tiền mua hồ sơ:  Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 11/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại:  0277. 3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn