Số: 67/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 27/05/2020 15:25:23

* Đấu giá cho thuê quỹ đất công ích năm 2020-2021. Tổng diện tích 106.914,9m2 Đất trồng cây hàng năm khác. Tờ bản đồ số 23, gồm các thửa đất: 308, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436 và 438, tọa lạc tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 600.000đ/1.000m2/năm.

* Hình thức thuê:

Thời gian thuê: 01 (một) năm; Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.              

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/5/2020 đến 15 giờ ngày 16/6/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 16, 17 và đến 15 giờ ngày 18/6/2020.

- Tiền bán hồ sơ: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 19/6/2020, tại UBND xã Long Khánh A.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059. Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A. Điện thoại: 0277 3590 013 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn