Số: 81/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 22/06/2020 09:02:44

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 204m2) tại Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021; 2021-2022 và 2022-2023 (Thời gian khai thác kể từ ngày 01/9/2020 đến hết 31/8/2023).

Giá khởi điểm: 300.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ Căn tin:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ 50% số tiền trúng đấu giá, số tiền 50% còn lại người trúng đấu giá phải nộp đủ trong tháng 9/2021. Người trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá Quyền khai thác Căn tin số: 47/PA-THPT TQT ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Toản và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào; tự đầu tư trang thiết bị, đảm bảo an toàn, thuận lợi, thẩm mỹ, phù hợp với quy hoạch tổng thể trên cơ sở thống nhất của Lãnh đạo nhà trường.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/6/2020 đến 15 giờ ngày 13/7/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/7/2020

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/7/2020 tại Trường THPT Trần Quốc Toản.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Trường THPT Trần Quốc Toản.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Trần Quốc Toản. Điện thoại: 0277 3893 707 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn