Số: 118 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/08/2020 09:17:33

1. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường THPT Lai Vung 3: Căn tin 02 năm học. Giá khởi điểm: 90.000.000đ/năm học. Nhà giữ xe: 01 năm học. Giá khởi điểm: 70.000.000đ.

2. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung, Lấp Vò. Thời gian khai thác: 02 năm học: Căn tin. Giá khởi điểm: 100.000.000đ/năm học; Nhà giữ xe. Giá khởi điểm: 40.000.000đ/năm học.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 28/8/2020 đến 15 giờ ngày 11/9/2020. Nộp tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 11, 14 và đến 15 giờ ngày 15/9/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ; 100.000đ/hồ sơ (Nhà giữ xe Trường Bình Thạnh Trung)

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/9/2020 tại các trường.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Lai Vung 3. Điện thoại: 0277 3648 234; Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung. Điện thoại: 0277 3688 623 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn