Số: 161/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/11/2020 07:51:01

* Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2021, trên địa bàn huyện Thanh Bình cụ thể như sau:

Số TT

Tên cơ sở đò, chợ/Khung đặt trước

Giá khởi điểm năm 2021

Tiền đặt trước

1

Đò Ao Sen – Phú Thọ

200.000.000

50.000.000

2

Chợ Tân Thạnh

375.000.000

50.000.000

3

Đò chợ Tân Quới – Phú Ninh

400.000.000

50.000.000

4

Đò Nhà thờ Bến Dinh – Phú An

950.000.000

150.000.000

5

Chợ cụm dân cư Trung tâm xã Bình Thành

1.200.000.000

300.000.000

6

Chợ thị trấn Thanh Bình

1.250.000.000

300.000.000

7

Đò Bình Thành – Mỹ Hiệp

1.200.000.000

300.000.000

8

Đò Tân Hưng – Phú Mỹ (Tân Hưng – Mỹ Lương cũ)

2.100.000.000

300.000.000

9

Đò An Long - Tân Quới

3.200.000.000

500.000.000

10

Bến khách ngang sông Tân Bình

4.000.000.000

600.000.000

* Điều kiện tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy định Về tổ chức khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số: 556/QĐ/UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Thanh Bình và Quy chế của Trung tâm).

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/10/2020 đến 15 giờ ngày 12/11/2020.

- Nhận tiền đặt trước: nộp các ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 16/11/2020 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/11/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Bình.

- Hình thức đấu giá: Bằng phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình. Địa chỉ: Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình (trong giờ làm việc). Điện thoại: 02773 833 117; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại:  0277. 3854517

Gửi bình luận của bạn