Công tác chuyển đổi số phải chuyển động nhanh hơn nữa

Cập nhật ngày: 16/09/2022 16:49:05

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Đồng Tháp quí 3 năm 2022.  Ngoài đánh giá kết quả CĐS 9 tháng đầu năm 2022, định hướng 3 tháng cuối năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, thông qua, chia sẻ nhiều thông tin như: báo cáo nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2022 với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); bộ chỉ số CĐS cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyện; các hoạt động Ngày CĐS tỉnh Đồng Tháp 10/10; các mô hình CĐS tiêu biểu của các sở, ngành, địa phương đã đăng ký…


Đại diện Sở thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp

Những tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về CĐS. Trong quý I, tỉnh đã thiết lập và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử về CĐS tại địa chỉ https://chuyendoiso.dongthap.gov.vn (đăng tải đầy đủ nội dung Cẩm nang về CĐS do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn để người đọc có thể nắm được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc chuyển đổi số cũng như cách xây dựng lộ trình CĐS phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp mình). Tỉnh cũng  chọn ngày 10/10 hàng năm làm Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh đã ban hành các kế hoạch (KH) về CĐS: KH thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về CĐS, KH xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, KH thực hiện chiến lược Quốc gia về kinh tế số và xã hội số, KH hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ CĐS, KH nâng cao nhận thức về CĐS, KH tổ chức phong trào thi đua chuyên đề “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình CĐS", tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác CĐS của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 như: hoàn thành việc xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu nội bộ LGSP, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan mặt trận, đoàn thể liên thông đến hầu hết các cơ quan Trung ương và cơ quan ở các tỉnh, thành trên toàn quốc; triển khai đồng bộ hệ thống thông tin báo cáo cho cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đồng bộ với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; thí điểm triển khai phòng họp không giấy ở một số địa phương, đơn vị như: huyện Tháp Mười, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để việc CĐS trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm CĐS tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở tổ chức lại và giao thêm chức năng nhiệm vụ CĐS cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trước đây. Đồng Tháp là địa phương thứ 2 của cả nước (sau Yên Bái) thành lập Trung tâm CĐS.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, phong trào CĐS đang được Trung ương và các địa phương tập trung đẩy mạnh nên tỉnh phải kịp thời bổ sung giải pháp để công tác CĐS chuyển động mạnh hơn, nhất là triển khai đề án CĐS và Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ các ngành, địa phương thực hiện công tác này đảm bảo hiệu quả. Việc tỉnh sớm thành lập Trung tâm CĐS được xem là một trong những đột phá nên Trung tâm phải phát huy vai trò, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ. Các ngành, địa phương chú ý đầu tư hạ tầng số phải đảm bảo đồng bộ; thường xuyên đánh giá về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để kịp thời cập nhật tình hình và đề ra hướng đi phù hợp. Tỉnh hợp tác với các doanh nghiệp về CĐS theo quan điểm chọn thế mạnh của từng đơn vị để ký kết. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chưa hoàn chỉnh đề án CĐS phải khẩn trương thực hiện…

Thành Nam

Gửi bình luận của bạn