9 tháng đầu năm 2012
Kinh tế - xã hội tỉnh duy trì phát triển

Cập nhật ngày: 17/10/2012 06:49:48

9 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế -xã hội trong tỉnh được triển khai thực hiện trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước, nhưng với sự năng động, linh hoạt vượt qua khó khăn, nhạy bén nắm bắt thời cơ phát triển sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và dân cư cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành đã thúc đẩy kinh tế -xã hội trong tỉnh duy trì và phát triển.

Sản lượng lúa 2 vụ đông xuân và hè thu đạt 2,6 triệu tấn, vượt kế hoạch 2,3% sản lượng, thủy sản ước đạt 334.300 tấn, bằng 79,5% kế hoạch. Công tác xã hội hóa đầu tư được đẩy mạnh, tập trung vào các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cầu đường nông thôn, trường học, y tế... góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 30.468 tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 463 triệu USD, bằng 71,3% kế hoạch và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 467,4 triệu USD bằng 66,7% kế hoạch. Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.629 tỷ đồng, huy động vốn tín dụng tăng 27,8% và dư nợ cho vay tăng 10,46% so với đầu năm.

Chính sách an sinh, xã hội, ưu đãi người có công được triển khai với nhiều biện pháp thiết thực, gắn với thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững tại xã nông thôn mới. Giải quyết việc làm cho 25.509 lao động; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 186.472 người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 12.500 người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ cho 5.472 hộ nghèo vay vốn làm ăn; hỗ trợ tiền điện cho 49.209 hộ nghèo; cho 4.206 học sinh, sinh viên nghèo vay vốn, hỗ trợ chi phí học tập cho 37.503 lượt học sinh nghèo; xây dựng 131 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

DT

Gửi bình luận của bạn