Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Cập nhật ngày: 25/02/2018 06:58:30

ĐTO - Quản lý hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ với một vùng biển rộng hơn 150.000km2 ở phía Tây Nam và vịnh Thái Lan, thuộc vùng biển 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân...