Đổi thay ở vùng biên

Cập nhật ngày: 07/01/2019 08:53:18

Mặc dù đã trải qua 40 năm, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Campuchia không thể nào quên, ngày 7/1/1979, ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với vận mệnh của đất nước Campuchia, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng với quân và dân Campuchia đã tổng phản công đánh đuổi tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari, giải phóng hoàn toàn Thủ đô Phnôm Pênh, xóa bỏ toàn bộ chế độ diệt chủng, cứu nhân dân Campuchia ra khỏi bờ vực của thảm họa diệt chủng.