Một số hình ảnh hoạt động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Cập nhật ngày: 02/10/2020 09:35:07

ĐTO - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt.