Xã Mỹ Xương phát huy mô hình “Cây xoài nhà tôi” gắn với du lịch

Cập nhật ngày: 31/08/2022 16:19:47

ĐTO - Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh được biết đến là “cái nôi” mô hình “Cây xoài nhà tôi” của tỉnh. Chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Xương đang nỗ lực nâng tầm thương hiệu “Cây xoài nhà tôi” bằng việc chú trọng vận động nông dân phát triển, sản xuất xoài hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc, phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Mô hình đã góp phần phát huy tính cộng đồng cùng làm du lịch, nâng cao giá trị cây xoài và tăng thu nhập cho người dân địa phương.