TP Hồng Ngự: 6 tháng đầu năm 2022 tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt gần 100%

Cập nhật ngày: 07/07/2022 23:42:00

ĐTO - Ngày 7/7, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp năm 2022 đến kiểm tra công tác CCHC tại TP Hồng Ngự.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC trên địa bàn TP Hồng Ngự tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, UBND thành phố ban hành kịp thời các kế hoạch thực hiện CCHC theo văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi Số TP Hồng Ngự. Việc duy trì áp dụng các mô hình, giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn TP Hồng Ngự tiếp tục được quan tâm thực hiện và nhân rộng.

6 tháng đầu năm 2022, hồ sơ thủ tục hành chính (THHC) do UBND thành phố tiếp nhận, giải quyết đúng hạn đạt 99,95%; cấp xã tiếp nhận giải quyết đúng hạn đạt 99,98%; tỷ lệ hồ sơ TTHC dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm. Đáng chú ý, UBND TP Hồng Ngự đã đưa vào vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh - IOC; triển khai sử dụng ứng dụng TP Hồng Ngự Smart và Tổng đài trả lời tự động 19008996 (IOC); cài đặt và duy trì phần mềm chống mã độc tập trung theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại… qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các dịch vụ một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất, giảm chi phí và phiền hà. Thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được công khai niêm yết tại bộ phận “một cửa” và trên trang Thông tin điện tử thành phố theo đúng quy định.


Thành viên đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra toàn diện về cải cách hành chính tại TP Hồng Ngự

Tại buổi kiểm tra, các thành viên tập trung trao đổi các lĩnh vực CCHC gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tình hình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm; việc ban hành và triển khai kế hoạch CCHC và công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, địa phương; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại các cơ quan, địa phương.

UBND TP Hồng Ngự kiến nghị với Đoàn kiểm tra, đối với các hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã chỉ cần in Sổ theo dõi;


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND phường An Thạnh, TP Hồng Ngự.

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND TP Hồng Ngự tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên đánh giá việc thực hiện CCHC thông qua phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân; tổng kết và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay về CCHC; đồng thời đẩy nhanh lộ trình triển khai Chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa điện tử. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp thành phố chung tay phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC TP Hồng Ngự.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn