• Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  • 20/07/2024
  • Đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xem tin đã đăng theo ngày: