• Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  • 01/12/2023
  • Sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII chính thức được khai mạc. Đại hội Công đoàn Việt Nam triệu tập 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
  • Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới
  • 01/12/2023
  • ĐTO - Ngày 30/11, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên và hướng dẫn xử lý thông tin “Trang cộng đồng” MTTQ năm 2023 bằng hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: