• Thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn dân
  • 24/11/2022
  • ĐTO - Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Hội thi) được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Qua thời gian tổ chức, Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Qua đó, áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà...
  • 3 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới
  • 17/11/2022
  • Theo website Research.com (cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới), kết quả xếp hạng nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học vừa công bố gồm 1.000 nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu.
Xem tin đã đăng theo ngày: