• Chú trọng công tác bảo vệ môi trường
 • 16/01/2024
 • ĐTO - Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tháp Mười đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên (HV) tham gia thực hiện bảo vệ môi trường với nhiều mô hình cụ thể và mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
 • Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất, đời sống
 • 09/01/2024
 • ĐTO - Năm 2023, công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động KH&CN từng bước đi vào cuộc sống, nhiều mô hình, công nghệ được chuyển giao đến các cơ sở áp dụng, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm…
 • Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường
 • 08/01/2024
 • ĐTO - Năm 2023, UBND huyện Cao Lãnh cùng các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT).
 • Công tác phòng, chống thiên tai còn nhiều khó khăn
 • 06/01/2024
 • ĐTO - 3 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Xem tin đã đăng theo ngày: