• Hiệu quả công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số
  • 21/08/2023
  • ĐTO - Đến tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tháp Mười tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mang lại hiệu quả tích cực.
  • Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
  • 18/08/2023
  • ĐTO - Ngày 18/8, tại TP Cao Lãnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo của 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.
  • Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
  • 16/08/2023
  • ĐTO - Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND Phường 11, TP Cao Lãnh tập trung triển khai ứng dụng công nghệ số vào trong công tác; tăng cường tuyên truyền, chủ động thực hiện các mô hình chuyển đổi số...
Xem tin đã đăng theo ngày: