• Chuyển đổi số báo chí - xuất bản: Cần giải bài toán nhân lực và kinh tế
 • Theo các chuyên gia, nhà quản lý, một trong những thách thức đặt ra cho chuyển đổi số báo chí, xuất bản hiện nay là phải thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, đầu tư phát triển nguồn nhân lực số, cũng như tìm được mô hình kinh doanh, mô hình thu nhập mới phù hợp với phương thức sản xuất và phát hành nội dung trên không gian số.
 • Huyện Hồng Ngự đẩy mạnh chuyển đổi số
 • 26/11/2023
 • ĐTO - Trên cơ sở chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 136 ngày 7/4/2023 thực hiện và phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ, toàn diện đạt hiệu quả.
 • Huyện Hồng Ngự đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
 • 04/11/2023
 • ĐTO - Thời gian qua, huyện Hồng Ngự tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về công tác CĐS trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh, bền vững.
 • Triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
 • 26/10/2023
 • ĐTO - Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.
 • Đánh giá, xếp hạng DTI thúc đẩy chuyển đổi số
 • 24/10/2023
 • ĐTO - Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện Đề án chuyển đổi số (CĐS). Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện CĐS cũng như đánh giá hiện trạng CĐS hàng năm tại các cơ quan nhà nước để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ CĐS, UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xếp hạng CĐS của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 • Triển khai thực hiện các mô hình điểm Đề án 06
 • 23/10/2023
 • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 • Tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin
 • 16/10/2023
 • ĐTO - Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn "Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin" cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và quản trị viên Trang tin điện tử của huyện Lấp Vò.
Xem tin đã đăng theo ngày: