TIÊU ĐIỂM
  • Báo chí cần làm chủ nền tảng số, truyền thông xã hội
  • Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các cơ quan báo chí không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, hướng tới phương thức sản xuất, cung cấp thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa nguồn thu.
  • Nhiều hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3
  • ĐTO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và hướng dẫn các địa phương thực hiện nhằm chuyển tải thông điệp Ngày Quốc tế hạnh phúc đến với người dân và vận động người dân hưởng ứng xây dựng gia đình (GĐ) hạnh phúc.