• Từ ngày 1/7, cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc trên VNeID
  • ĐTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63 ngày ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
  • Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn đạt tỷ lệ cao
  • 13/05/2024
  • ĐTO - Từ đầu năm đến ngày 7/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 680 hồ sơ cấp giấy đất tổ chức, còn 77 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn; tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 90.521 hồ sơ cấp giấy đất hộ gia đình, cá nhân (đạt 99,87%), trễ hạn 113 hồ sơ (chiếm 0,13%).
  • Thực hiện đồng bộ các Chỉ số và đi vào chiều sâu
  • 10/05/2024
  • ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại hội nghị trực tuyến với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh để đánh giá Chỉ số Hiệu quản Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh...
Xem tin đã đăng theo ngày: