• Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
  • 25/05/2022
  • ĐTO - Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021, UBND huyện Châu Thành có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (CCHC),
  • Công tác cải cách hành chính phải lấy người dân làm trọng tâm phục vụ
  • 20/04/2022
  • ĐTO - Qua triển khai những nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm trong năm 2022 tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các ngành, các cấp để tiếp tục tăng cường công tác CCHC trong thời gian tới.
Xem tin đã đăng theo ngày: