• Hướng dẫn cho người dân làm thủ tục đăng ký lại
  • ĐTO - Sáng ngày 18/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND huyện Lấp Vò gặp gỡ 2 hộ dân gặp khó khăn trong việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
  • Huyện Tân Hồng quan tâm cải cách thủ tục hành chính
  • 19/11/2023
  • ĐTO - Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Tân Hồng chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật, niêm yết công khai kịp thời những thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định.
Xem tin đã đăng theo ngày: