• Chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử
 • 15/11/2022
 • ĐTO - Qua kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở và UBND các huyện, thành phố năm 2022 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC tham mưu thực hiện tốt các nội dung.
 • Nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
 • 14/11/2022
 • ĐTO - Năm 2022, Đốc Binh Kiều là 1 trong 2 xã của huyện Tháp Mười phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Hiện tại, xã còn một số tiêu chí chưa đạt, trong đó, có chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tiêu chí số 15. Xã đang triển khai các giải pháp để nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
 • Đã kiến nghị đơn giản hóa 311 thủ tục hành chính
 • 13/11/2022
 • ĐTO - Thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chọn Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng là các cơ quan rà soát điểm. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tự tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định.
 • Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
 • 11/11/2022
 • ĐTO - Trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho 70 cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC; lãnh đạo và công chức tham gia vào quy trình chứng thực điện tử trên địa bàn TP Cao Lãnh.
 • Hướng dẫn triển khai Dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42 của Chính phủ
 • 28/10/2022
 • ĐTO - Ngày 28/10, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định số 42 ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
 • Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính
 • 25/10/2022
 • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo thủ trưởng các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Đoàn Kiểm tra CCHC và Thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Xem tin đã đăng theo ngày: