• Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 204
  • 12/07/2024
  • ĐTO - Trong các ngày từ 12/7 - 15/7/2024 (nhằm mùng 7 - 10 tháng 6 năm Giáp Thìn), để tưởng nhớ công đức, tấm lòng nhân ái của ông, bà Đỗ Công Tường đối với Nhân dân và vùng đất Cao Lãnh, UBND TP Cao Lãnh tổ chức lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 204 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
  • Hướng đến xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện
  • 11/07/2024
  • ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
  • Lễ giỗ Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên lần thứ 193
  • 10/07/2024
  • ĐTO - Tộc họ gia đình và con cháu Tuyên Trung hầu phối hợp cùng UBND xã Mỹ An Hưng A vừa tổ chức Lễ giỗ lần thứ 193 Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên (1763 - 1831) tại Lăng Tuyên Trung hầu thuộc xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.
Xem tin đã đăng theo ngày: