• Huyện Tân Hồng quan tâm cải cách thủ tục hành chính
  • 19/11/2023
  • ĐTO - Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Tân Hồng chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật, niêm yết công khai kịp thời những thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định.
  • Tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính
  • 08/11/2023
  • ĐTO - Ngày 8/11, Bộ Nội vụ khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính (CCHC) cho lãnh đạo phụ trách và công chức thực hiện công tác CCHC của sở, ban, ngành thuộc các tỉnh, thành phố.
Xem tin đã đăng theo ngày: