• Ngày 2/12, ghi nhận thêm 635 ca mắc Covid-19
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 635 ca mắc Covid-19; không ghi nhận bệnh nhân tử vong; có 145 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.722 ca.
 • Ngày 1/12, ghi nhận thêm 581 ca mắc Covid-19
 • 01/12/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 1/12 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 581 ca mắc Covid-19; 1 trường hợp tử vong tại Cần Thơ; có 89 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.577 ca.
 • Ngày 30/11, ghi nhận thêm 485 ca mắc Covid-19
 • 30/11/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 30/11 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 485 ca mắc Covid-19; 3 trường hợp tử vong tại An Giang, Hà Nội và Tây Ninh; có 146 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.488 ca.
 • Ngày 29/11, ghi nhận thêm 558 ca mắc Covid-19
 • 29/11/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 558 ca mắc Covid-19; 2 trường hợp tử vong tại Tây Ninh; có 129 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.342 ca.
 • Ngày 28/11, ghi nhận thêm 333 ca mắc Covid-19
 • 28/11/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 28/11 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 333 ca mắc Covid-19; tiếp tục không có bệnh nhân tử vong; có 101 ca được công bố khỏi bệnh, nâng ổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.213 ca.
 • Ngày 27/11, ghi nhận thêm 358 ca mắc Covid-19
 • 27/11/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27/11 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 358 ca mắc Covid-19; tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong; có 53 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.112 ca.
 • Ngày 26/11, ghi nhận thêm 427 ca mắc Covid-19
 • 26/11/2022
 • Bản tin phòng chống, dịch Covid-19 ngày 26/11 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 427 ca mắc Covid-19; không có bệnh nhân tử vong; có 208 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.059 ca.
 • Ngày 25/11, ghi nhận thêm 570 ca mắc Covid-19
 • 25/11/2022
 • Bản tin phòng chống, dịch Covid-19 ngày 25/11 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 570 ca mắc Covid-19; không có bệnh nhân tử vong; có 169 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.607.851 ca.
 • Ngày 23/11, ghi nhận thêm 489 ca mắc Covid-19
 • 24/11/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 23/11 cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 489 ca mắc Covid-19; có 337 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.607.682 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: