• Tăng cường giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
 • 30/12/2022
 • Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em (TE) lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 06/9/2021 để triển khai thực hiện.
 • Tăng cường hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật
 • 29/10/2022
 • ĐTO - Tính đến tháng 10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật (TKT) tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2022.
 • Hiệu quả từ dự án phòng, chống đuối nước trẻ em
 • 26/08/2022
 • ĐTO - Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Đồng Tháp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chọn thực hiện Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án).
 • Điểm sáng trong hoạt động phòng ngừa đuối nước trẻ em
 • 29/04/2022
 • ĐTO - Phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT), đặc biệt là đuối nước ở trẻ em (TE) là nhiệm vụ quan trọng luôn được các ngành, các cấp và địa phương đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.
 • Tập trung triển khai chương trình hành động vì trẻ em
 • 25/02/2022
 • ĐTO - Trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em (TE) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2022.
Xem tin đã đăng theo ngày: