• Triển khai thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra
  • ĐTO - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò luôn quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
  • Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa - hiện thực và hỗn hợp
  • 11/09/2022
  • ĐTO - Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ ra “những thách thức” mà trong đó “nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa nếu không khắc phục được những lệch lạc trong chủ trương, chính sách và chỉ đạo thực hiện” được nêu bật ngay sau “nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế”.
Xem tin đã đăng theo ngày: