• Văn phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Cao Lãnh
  Học tập và làm theo lời Bác
 • 22/08/2012
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cơ chế một cửa-một cửa liên thông của thành phố Cao Lãnh được thành lập năm 2009. Bộ phận này triển khai thực hiện giải quyết các công việc thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đất đai, xây dựng, đăng ký cấp phép kinh doanh, thuế, đăng ký xóa thuế chấp, chính sách xã hội người có công, lĩnh vực tư pháp...
 • Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính
 • 20/08/2012
 • Ngày 26/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đã ký quyết định ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. Ngày 16/8/2012, Sở Nội Vụ đã tổ chức hội nghị với các Chánh văn phòng, Trưởng phòng tổ chức hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chánh văn phòng, Trưởng phòng nội vụ các huyện, thị, thành trong tỉnh triển khai đề án này.
 • Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học đạt nhiều kết quả tốt
 • 20/08/2012
 • Trong năm học qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai đến tất cả các tổ chức Đoàn trường học trong tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; 100% Đoàn trường hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”, chú trọng nội dung “ làm theo” thông qua việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên.
 • Thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”
 • 20/08/2012
 • Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Trung ương phát động, xác định đây là một phong trào mang tính thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triền triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tới, tỉnh Đồng Tháp triển khai phong trào thi đua với những mục đích, yêu cầu cụ thể, đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Đảng bộ tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: