• Đồng Tháp: Những điểm nổi bật về kinh tế - xã hội tháng 5-2012
  • 06/06/2012
  • Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân 2011-2012, năng suất bình quân đạt 7,22 tấn/ha, tăng 0,05 tấn/ha; tổng sản lượng toàn vụ đạt hơn 1,504 triệu tấn, tăng hơn 22.700 tấn (tăng 1,53%) so với diện tích 195.576ha, đạt 102,9% kế họach, cao hơn vụ hè thu năm trước 279ha (0,14%); huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười đã thu hoạch được 4.464ha, năng suất ước đạt 6,15 tấn/ha.
  • Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò
    Sinh hoạt những mẫu chuyện về tấm gương của Bác
  • 06/06/2012
  • Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể: tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề cho toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức lấy ý kiến quần chúng trong cơ quan, viết thu hoạch đồng thời tổ chức sinh hoạt để thông qua bảng thu hoạch, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên, cán bộ, công chức.
  • Xã Thạnh Lợi: Thực hiện chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • 04/06/2012
  • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, Đảng ủy xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười đã nghiêm túc triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chuyên đề cũng như giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Xem tin đã đăng theo ngày: