Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo

Cập nhật ngày: 27/11/2023 18:24:52

ĐTO - Chiều ngày 27/11, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Tham dự lễ bế giảng có các đồng chí: Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; PGS.TS Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Quang cảnh lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức có 101 học viên là cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giữ chức danh hoặc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đường lối, chính sách của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và trách nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; xử lý tình huống chính trị và và điểm nóng chính trị xã hội (thực tiễn kinh nghiệm); chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gợi ý cho tỉnh Đồng Tháp; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; hướng tới nền nông nghiệp sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao về tinh thần tiếp thu kiến thức của học viên và kết quả đã đạt được của lớp học. Mặc dù lớp học diễn ra trong giai đoạn cuối năm, công việc của ngành, địa phương còn rất nhiều nhưng các đồng chí tham dự lớp đã tích cực, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, gần 100% đồng chí tham dự lớp đủ thời lượng.

Đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh, với kinh nghiệm, kiến thức được cập nhật và những nội dung đúc kết qua bài thu hoạch, các đồng chí biến các kiến thức thành những hành động, bằng việc làm cụ thể, góp phần đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát huy cao nhất kiến thức được lĩnh hội vào vị trí công tác, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Cùng với đó, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo đóng góp vào định hướng phát triển của tỉnh, tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của đơn vị trong năm 2024…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng trao Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 cho các học viên


PGS.TS Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 cho các học viên

Kết quả, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3.

NHẬT NAM

Gửi bình luận của bạn