Chung sức, đồng lòng, quyết tâm hành động xây dựng xã hội học tập

Cập nhật ngày: 10/06/2023 11:44:14

ĐTO  - Ngày 10/6, tại TP Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu TP Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh tham dự.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Ngày 18/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2005 - 2010. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Đề án giai đoạn 2012 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030. Qua thời gian triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, mạng lưới cơ sở giáo dục của cả nước thường xuyên được củng cố, phát triển và hoạt động mang lại hiệu quả. Toàn quốc hiện có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và 46/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2...

Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời khuyến khích các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai Phong trào thi đua sâu, rộng và thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quan tâm xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến học, khuyến tài; củng cố hoạt động của các thiết chế giáo dục, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở; phát triển hệ thống thư viện, thư viện di động, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng. Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân đều có cơ hội học tập suốt đời; tăng cường tuyên truyền mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhân lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm hành động để người người, nhà nhà học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước…

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn